In talloze Nederlandse huizen warmen de slaapkamers ’s zomers flink op. En dat kan leiden tot fysieke en mentale klachten: hittestress. De gevolgen van hittestress zijn ongelijk verdeeld; de meest betaalbare huizen zijn vaak ook het slechtst geïsoleerd. In Thermo-staat bundelen bewoners door heel Nederland hun krachten met wetenschappers van TU Delft en Hogeschool van Amsterdam, onderzoeksjournalisten van de VPRO en experts van Waag Futurelab. Samen onderzoeken wij de gevolgen van hittestress op het leefklimaat van bewoners.

Illustratie van iemand in glas met ijs op zoek naar verkoeling

Publiek als onderzoeksgemeenschap

Burgerwetenschap is een manier om samen met burgers de leefomgeving te onderzoeken. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kunnen burgers zowel temperatuur als luchtvochtigheid gemakkelijk meten. In Thermo-staat stellen we mensen in staat om hitte in hun woningen in kaart te brengen, de data te analyseren, kennis uit te wisselen en te werken aan duurzame oplossingen. Zo geven we hen handelingsperspectief.

Innovatieve gelijkwaardige samenwerkingen tussen publiek en journalistiek

We experimenteren in dit project met innovatieve, gelijkwaardige samenwerkingen tussen publiek en journalistiek. Daarvoor stellen journalisten van de VPRO hun onderzoeksproces gedeeltelijk open. Burgerwetenschappers worden niet alleen ondersteund bij het in kaart brengen van hitte in huurwoningen, maar staan via een digitaal platform (Kenniscloud) ook voortdurend in contact met journalisten en experts om duiding te geven aan hun data en om mee te denken over relevante journalistieke vragen.

Wie is wie

 

Heethoofden

Iedereen die in een warm huis woont en met ons meepraat over manieren om met extreme hitte om te gaan, is lid van de Heethoofden-community. Heethoofden vinden elkaar op Kenniscloud. Daar kunnen zij ook journalisten van de VPRO en experts van Hogeschool van Amsterdam, TU Delft en Waag Futurelab raadplegen.

Burgerwetenschappers

Bewoners die de temperatuur en luchtvochtigheid meten met de Thermo-staatkit, noemen we burgerwetenschappers. Zij verzamelen data over hoe hitte zich verspreid binnenshuis.

Waag Futurelab

Waag Futurelab zet haar expertise in op gebied van burgerwetenschap, participatie en open technologie, om burgers meer grip te geven op hun leefomgeving. Burgerwetenschap is onderzoek dat niet naar, maar met de burger wordt gedaan.

Denis Costa, Teije Terhorst, Sylke van Duijnen, Lodewijk Loos, Taco van Dijk, Alain Otjens

VPRO

Journalisten van Argos, de onderzoeksredactie van VPRO, werken samen met burgerwetenschappers, Heethoofden en experts aan journalistieke verhalen over hitte. Dat doen ze hoofdzakelijk via het Kenniscloud-platform.

Geert-Jan Strengholt

Hogeschool van Amsterdam

Experts Klimaatbestendige Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) brengen kennis in op het gebied van hitte en klimaatbestendigheid. Binnen Thermo-staat onderzoeken zij daarnaast of het project de klimaatgeletterdheid van bewoners vergroot.

Jeroen Kluck, Anna Solcerova, Lisanne Corpel

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

TU Delft brengt expertise op het gebied van klimaatadaptatie en bouwkunde in. Zij onderzoeken het effect van de directe omgeving op de binnentemperatuur. TU Delft adviseert over onderzoeksmethoden en is actief op Kenniscloud om vragen van Heethoofden te beantwoorden.

Marjolein van Esch

Thermo-staat is een project van VPRO, Waag Futurelab, Hogeschool van Amsterdam en TUDelft, met steun van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA), TAUW Foundation en NPO Innovatie. Alle rechten voorbehouden.

→ Wil je meer weten over het project?

Neem contact op met teije[at]waag.org