Over hitte

Talloze Nederlandse huizen warmen ‘s zomers flink op. En dat kan leiden tot fysieke en mentale klachten: hittestress.

De zomers in Nederland worden steeds warmer. Sinds 1911 zijn 29 hittegolven gemeten, waarvan er 13 in de laatste 20 jaar hebben plaatsgevonden. Een hittegolf in Nederland is een opeenvolging van minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropische dagen (maximumtemperatuur 30 °C of hoger) zijn. Op de pagina Klimaatstreepjescode van het KNMI wordt de opwarming gevisualiseerd.

Door klimaatverandering zal deze trend van steeds warmere zomers doorzetten. Dit zal onder andere ervoor zorgen dat mensen vaker last krijgen van (extreme) hitte, met als gevolg mentale en fysieke klachten en toenemende sterftegevallen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in 2015 berekend dat hitte waarschijnlijk de grootste klimaatimpact zal hebben.

Illustratie van iemand hangend in een glas water op zoek naar verkoeling

De Stedelijke Omgeving

Steden worden, mede door verstening en minder groen, sneller warm en koelen minder snel af dan de landelijke omgeving. Dit leidt tot opwarming van gebouwen en straten, ook wel het Stedelijk Hitte Eiland effect genoemd. Huizen waarin de hitte blijft hangen, vormen een gevaar voor de gezondheid van (kwetsbare) bewoners. Dit geldt ook voor woningen die goed geïsoleerd zijn: goede isolatie houdt de hitte langer buiten, maar bij aanhoudende hitte wordt het binnen toch warm en is de hitte moeilijk weg te krijgen.

De effecten van de warmere zomers op woningen en de gevolgen voor bewoners zijn niet overal hetzelfde. Inwoners van armere wijken hebben bijvoorbeeld minder middelen om hun huis in te richten tegen hitte of wonen vaker in een gehuurd huis waar ze afhankelijk zijn van de verhuurder. Daarnaast zijn er ook verschillen in hoe mensen hittestress ervaren. Fysieke, mentale en psychische gezondheid hebben invloed op hoe kwetsbaar men is voor hittestress en gezondheidsrisico’s. Kwetsbare groepen lopen grotere kans op overlijden, sommige medicijnen werken minder goed en mensen slapen slechter.

Door woningcorporaties, de overheid en onderzoeksinstellingen wordt veel onderzoek gedaan naar effectieve maatregelen om (over)last van hitte in woningen te verminderen. Er is echter nog weinig bekend over hoe mensen hittestress ervaren en hoe de effecten van hittestress in de samenleving terugkomen. Door in en rond woningen te meten wordt in het project Thermo-staat onderzocht hoe men die effecten ervaart.